Branndokumentasjon


FDV

Dokumentasjonen er omfattende, med rapportlister, merkelapper og tegninger påført tettingens identitetsnummer, slik at det er meget enkelt å finne igjen, kontrollere, og finne produktvalg i hver enkelt gjennomføring, som er svært gunstig i bygg med kanskje flere tusen gjennomføringer

HMS

Prosjekt og Brannsikring AS arbeider systematisk med helse-, miljø-, og sikkerhet (HMS). Slik oppfyller vi kravene nedfelt i intern­kontroll­forskriftene

Ved utførelse av HMS arbeidet er det ikke fugepistolen , men hodet til våre ansatte som er det viktigste verktøyet. Prosjekt og Brannsikring AS  satser på høyt motiverte medarbeidere i et trivelig og sikkert arbeidsmiljø, hvor det er kontinu­erlig fokus på kompetanse­utvikling og medarbeider­tilfredshet.

Alle ansatte i Prosjekt og Brannsikringe AS får en grundig opplæring i bedriftens HMS rutiner. Ved å utføre jevnlige intern­kontroller sikrer vi at rutiner for HMS blir etterfulgt og gjennom­ført. vi er selvfølgelig også lovlig organisert ihht gjeldende skatte- og arbeids­miljø­regelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettig­heter.
Tegningsgrunnlag

De branntekniske tegningene skal vise alle bygningsdeler og installasjoner med brannforebyggende funksjon, samt alle rømningsveier.

For å få oversikt over de branntekniske forholdene, er det viktig at tegningene ikke inneholder mer informasjon enn nødvendig.

Plantegninger

- branncellebegrensede vegger

- brannvegger

- rominndeling

- brannklassifiserte dører

- rømningsveier

- dørenes slagretninger

- trapper og andre forbindelser mellom etasjene

- spesielt brann- eller eksplosjonsfarlige områder/opplag

plassering av manuelle utløsere for brannalarmanlegg

plassering av manuelle utløsere for slokkesystem

- plassering av manuelle utløsere for røykluker/røykventilasjon

- plassering av håndslokkeutstyr

- plassering av brannalarmsentral/kontrollpanel

- områder dekket av brannalarmanlegg

- områder dekket av sprinkleranleggSnittegninger:

- branncellebegrensende dekker/vegger
- branndekker brannvegger

Vi har mange og gode referanser på dette feltet , kontakt oss gjerne for en uforbindtlig befaring og samtale.
terje@pbrann.no eller Mobil 45 23 46 09