Velkommen til oss.
Vi er din spesialleverandør i brannvern ..........

Prosjekt og Brannsikring AS er opptatt av å levere høykvalitets entrepriser, produkter og tjenester til rett tid, i samsvar med kundens krav og forvent­ninger, og innen­for de fastsatte øko­nomiske rammer.

Som totalleverandør inne brannsikring  har vi et bredt
 tjenestespekter, fra brannteknisk rådgivning, tetting av brannseksjoneringer  og brannbeskyttelse av bæresystemer, branncelle inndelinger og v i monterer også branndører, luker og porter samt salg av brannsikringsprodukter


Vårt nedslagsfelt er i hovedsak på Østlandet med hovedtyngden i Oslo og Omegn


Vi ønsker deg velkommen til oss som kunde.